Din guide till bra nätlån
Home
 

Effektiv ränta

Ränta

Alla som är i stånd att låna pengar kommer att stöta på olika begrepp rörande ränta och här tänkte vi förklara på ett enkelt sätt hur det fungerar. Ränta innebär priset du betalar för att låna pengar. Den betalas av den person som lånar pengar och krävs in av långivaren. När banken istället nyttjas för att förvalta dina pengar på ett konto får du inlåningsränta.

Räntevillkoren inklusive villkoren för hur räntan ändras, bestäms i förväg. Räntesatsen är det som anger storleken. Vanligen anges den som en procentsats av beloppet som du lånar. När räntesatsen avser räntan för en specifik betalningsperiod kallas den enkel ränta. Gäller den för ett år kallas den årlig ränta.

Effektiv ränta  

Det som kallas effektiv ränta eller effektiv årsränta är ett vanligt sätt att ange ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Det fungerar ungefär på samma sätt som jämförpris kan man säga. Du antar att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen kalkyleras som om räntan betalas en gång per år, och vanligen används räntedagsbasen 360/360.

Om räntan betalas flera gånger per år blir därför den effektiva årsräntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella. Vid beräkning av effektiv ränta på konsumentkrediter ska man även ta med avgifter och andra kostnader i kalkylen. Detta är reglerat i Konsumentkreditlagen.

Rörlig ränta

Rörlig ränta går ut på att räntesatsen på ett lån regleras av marknadsräntan eller något index (exempelvis STIBOR eller LIBOR). Räntan rör sig då upp och ned i takt med detta.

Fast ränta  

Fast ränta är motpolen till rörlig ränta, Vid fast ränta vet låntagaren att räntan är bestämd under en viss tid, till exempel två eller fem år och till vilken räntesats.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den ränta banken betalar ut till den de ”lånat in” pengar av, det vill säga den ränta kunden får på insatt kapital. Motsatsen är utlåningsränta.

Utlåningsränta  

Utlåningsränta, den ränta till vilken en bank lånar ut pengar till kunder.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Off 
Top